Εκθέσεις

Τρέχουσες

«ΠΛΕΥΣΙΣ»-ΝΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ»1 οκτωβριου 2016-28 ΜΑϊΟΥ 2017Ένα νοητό ταξίδι στην ελληνική ναυπηγική και ναυσιπλοΐα, από την προϊστορική αρχαιότητα έως τις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα από χειροποίητα ξύλινα ομοιώματα πλοίων, έργα τέχνης, όργανα ναυσιπλοΐας, εποπτικό υλικό, χάρτες, βιντεοπροβολές, σχεδιαστικές επεξηγηματικές αναπαραστάσεις και ειδικές εκδόσεις.
περισσότερα...

Μελλοντικές