εκπαιδευτικο προγραμμα 2019 - 20, για μαθητεσ νηπιαγωγειου 

Για το σχολικό έτος 2019 - 20, οργανώσαμε και σας προσφέρουμε μια σειρά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Νηπιαγωγείου  περισσότερα...

εκπαιδευτικο προγραμμα 2019-'20 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ δημοτικου 

Για το σχολικό έτος 2019 - 20, οργανώσαμε και σας προσφέρουμε μια σειρά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Δημοτικού Σχολείου. περισσότερα...

εκπαιδευτικο προγραμμα 2019 - 20 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙου

Για το σχολικό έτος 2019 - 20, οργανώσαμε και σας προσφέρουμε μια σειρά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Γυμνασίου  περισσότερα...

εκπαιδευτικο προγραμμα 2019-20 ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ λυκειου

Για το σχολικό έτος 2019 - 20, οργανώσαμε και σας προσφέρουμε μια σειρά ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σημείο αυτό είναι η είσοδός σας στο χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών Λυκείου. περισσότερα...

ΟδηγΙες και Οροι 

για τη συμμετοχή οργανωμένων σχολικών ομάδων 

στα ΕκπαιδευτικΑ ΠρογρΑμματα του ΜουσεΙου ΗρακλειδΩν

 

 • Οι σχολικές ομάδες πρέπει να είναι συνεπείς με τη συμφωνημένη ώρα του προγράμματος. Τυχόν καθυστέρηση δεν συνεπάγεται παράταση του χρόνου παρουσίασης
 • Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, ανά τμήμα, είναι 20 μαθητές. 
 • Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων, ανάλογα με το  επιλεγμένο πρόγραμμα, θα συμφωνείται ανάμεσα στο Μουσείο και το σχολείο
 • Το Μουσείο μπορεί να δεχθεί από ένα έως πέντε τμήματα ταυτόχρονα σε κάθε χρονική ζώνη.
 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν πρέπει να παρουσιάζει απόκλιση από τον συμφωνημένο.
 • Το Μουσείο βρίσκεται σε πεζοδρομημένη περιοχή και δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης. Η αποβίβαση των μαθητών γίνεται στην πλατεία Ασωμάτων-Στάση Θησείο του ΗΣΑΠ και η έλευση στο Μουσείο πεζή μέσω των πεζοδρόμων Απ. Παύλου και Ηρακλειδών. 
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει το αντίτιμο του εισιτηρίου από τους μαθητές και να το παραδίδουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Μουσείου. 
 • Το Μουσείο εκδίδει εισιτήρια, αξίας ανάλογης με το προς παρακολούθηση πρόγραμμα. 
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη των ομάδων τους και συνοδεύουν τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης σε όλους τους χώρους του Μουσείου. Σε καμία περίπτωση οι σχολικές ομάδες δεν παραμένουν στις αίθουσες Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή τους Εκθεσιακούς Χώρους, χωρίς την εποπτεία των συνοδών εκπαιδευτικών.
 • Το Μουσείο δεν διαθέτει κυλικείο. Για λόγους προστασίας και καλής συντήρησης των διατηρητέων κτιρίων του, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού εντός των χώρων του. 
 • Για την ασφάλεια των εκθεμάτων αλλά και των μαθητών, παρακαλούμε όπως υπάρξει σαφής ενημέρωση από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς ως προς την αρμόζουσα συμπεριφορά των μαθητών στο Μουσείο. 

Δεν επιτρέπεται: 

 1. Το άγγιγμα των μη διαδραστικών εκθεμάτων
 2. Η φωτογράφιση των εκθεμάτων και των εκθεσιακών χώρων (με ή χωρίς φλας). Επιτρέπονται μόνο γενικές ερασιτεχνικές λήψεις στους υπόλοιπους χώρους του Μουσείου. 
 3. Η όχληση των εισηγητών και η παρεμπόδιση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Aκυρώσεις/Τροποποιήσεις

Παρακαλείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας του σχολείου, να ενημερώσει έγκαιρα το Μουσείο σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την επίσκεψή του, καθώς επίσης και σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης από τον αναμενόμενο αριθμό μαθητών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 • Διάρκεια όλων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 90’
 • Διάρκεια εκπαιδευτικής ξενάγησης: 45’ ανά κτήριο, 90'  τα δύο κτήρια
 • Διάρκεια εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις περιοδικές εκθέσεις: 90’
 • Κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 5,00 € ανά μαθητή
 • Κόστος εκπαιδευτικών ξεναγήσεων: 3,00 € ανά κτήριο, 5,00 € και τα δύο κτήρια
 • Κόστος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις περιοδικές εκθέσεις: 5,00 €
 • Χρονικές Ζώνες: 9.30 – 11.00 & 11.15 – 12.45