Το Μουσείο

τμηματα
Πρόεδρος Δ.Σ.
Παύλος Φυρός

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Άννα-Μπελίντα Φυρού

Γενική Διεύθυνση
Ελένη Νομικού enomikou@herakleidon-art.gr

Τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Μάριον Μανιού, Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων mmaniou@herakleidon-art.gr

Επιστημονικοί σύμβουλοι
«ΕΥΡΗΚΑ. Επιστήμη, Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων»
Θεοδόσης Π. Τάσιος, ομ. καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πρόεδρος Ε.Μ.Α.Ε.Τ.

Κλαίρη Παλυβού, ομ. καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γραμματέας Ε.Μ.Α.Ε.Τ.

Κωνσταντίνος Γιαννακός, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος του Δ.Δ. της ΕΜΑΕΤ

Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Άρης Μαυρομμάτης & Απόστολος Παπανικολάου, Ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών

Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας
Παντελής Μήτσιου pmitsiou@herakleidon-art.gr

Αφροδίτη Παγούνη apagouni@herakleidon-art.gr

Κτήριο Ηρακλειδών 16

Μαρία Κοτσιρά, Υποδοχή, πωλητήριο shop@herakleidon-art.gr

Κτήριο Απ. Παύλου 37
Μαρία Καρβέλα, Υποδοχή, πωλητήριο museum@herakleidon-art.gr

Συντήρηση κτηρίων
Isa Hoti
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ